Coaching zespołowy w nurcie Analizie Transakcyjnej

Coaching zespołowy w nurcie Analizie Transakcyjnej

Aby w pełni zrozumieć wartości coachingu zespołowego (team coaching) w nurcie Analizy Transakcyjnej, należy wpierw poznać czym jest Analiza Transakcyjna oraz coaching zespołowy. W poniższym artykule wyjaśnię pokrótce te dwie kwestie oraz przedstawię, jakie korzyści niesie ze sobą uczestnictwo w tytułowym procesie.

CZYM JEST ANALIZA TRANSAKCYJNA?

To stworzona przez Erica Berne’a psychologiczna koncepcja stosunków międzyludzkich, która pomaga zrozumieć myśli, motywację i uczucia kierujące konkretnymi zachowaniami innych osób. Podstawy analizy transakcyjnej opierają się na założeniach innych nurtów psychologicznych m.in. psychoanalizy, którą Berne praktykował, ale również na psychologii uczenia się, psychologii Gestalt i teorii gier.

Autor przyjmuje, że w każdym człowieku istnieje naturalny potencjał rozwojowy, który w wyniku kontaktów z ważnymi osobami w dzieciństwie i wpływów społecznych może ulec zablokowaniu. Według Berne’a fundamentalnym dążeniem człowieka jest autonomia.

Podstawowe elementy teorii analizy transakcyjnej:

 • Trzy stany „ja”, które stanowią spójny zbiór uczuć i doświadczeń bezpośrednio powiązanych z odpowiadającymi im zachowaniami:
  a) Ja – Dorosły
  b) Ja – Dziecko
  c) Ja – Rodzic.

Nasz sposób porozumiewania się przybiera różne stany „ja”, dlatego podejmujemy odmienne decyzje. Analiza Transakcyjna pozwala je rozpoznać i przeanalizować, co ułatwia zrozumienie innych, ograniczając przy tym ryzyko wystąpienia konfliktu.

 • transakcje – to komunikacja dwustronna. Występuje komunikat płynący od jednej osoby i odpowiedź na ten komunikat płynąca od drugiej osoby.
 • gry psychologiczne – to serie powtarzających się komplementarnych transakcji ukrytych prowadzących do dobrze określonego, dającego się przewidzieć wyniku.
 • skrypt – (scenariusz) jest określany przez Berne’a jako plan realizowania osobistego życia, oparty na decyzjach podjętych we wczesnym okresie rozwoju, w odpowiedzi na własną interpretację zewnętrznych wydarzeń, w tym głównie przekazów rodziców lub innych osób znaczących.

ANALIZA TRANSAKCYJNA POMOŻE CI:

✔ Lepiej rozumieć zachowania innych ludzi – w pracy i codziennych społecznych kontaktach.

✔ Usprawniać komunikację w codziennym życiu i zespole firmy.

 Skuteczniej identyfikować i rozwiązywać konflikty.

 Przeciwdziałać próbom manipulacji.

CZYM JEST COACHING ZESPOŁOWY?

Coaching zespołowy jest procesem rozwojowym, podczas którego coach pracuje ze wszystkimi członkami zespołu jednocześnie (w odróżnieniu od coachingu indywidualnego). Poprzez zadawanie odpowiednich pytań i moderowanie dyskusji, coach pomaga zespołowi osiągnąć jego cel. Ta metoda pracy służy podnoszeniu efektywności (zadaniowej lub relacyjnej) całego zespołu oraz wsparciu jego dalszego rozwoju. Dzięki niej, członkowie zespołu mogą zrozumieć i nauczyć się, jak lepiej pracować ze sobą dla osiągnięcia wspólnego celu.

COACHING ZESPOŁOWY W ANALIZIE TRANSAKCYJNEJ

W coachingu zespołowym w oparciu o AT pracujemy na 3 poziomach:

 • struktury
 • relacji
 • psychodynamiki.

To niesamowicie efektywne narzędzie do wzmacnia zespołów, którego siłę odkryjesz już podczas pierwszej sesji coachingu zespołowy. Jeżeli dotychczasowe interwencje dotyczyły głównie poziomu struktury (cele, procesy, role, zadania, struktura organizacyjna), to dzięki coachingowi zespołowemu w AT będą one również na poziomach głębszych, czyli relacji (dystanse psychologiczne, dynamika grupy) i psychodynamicznym (imago grupy, wartości, kultura). Dzięki temu, wraz z uczestnikami dotykamy istoty problemów, które w codziennej pracy mogą być pomijane.

KORZYŚCI COACHINGU ZESPOŁOWEGO W ANALIZIE TRANSAKCYJNEJ:

 duże zaangażowanie członków zespołów na poziomie emocjonalnym,

 budującą się otwartość w komunikacji,

 większą gotowość na omówienie spraw, które wcześniej były ignorowane,

 realna gotowość do wdrożenia zmiantam, gdzie są one potrzebne.

W pracy z grupami rekomenduję trzy metody: szkolenia, facylitację i coaching. Każda z nich rozwiązuje inny problem, każda z nich ma swoją moc. Jeżeli zdecydujesz się na coaching zespołowy, to Analiza Transakcyjna wyniesie go na wyższy poziom.

Świetnym uzupełnieniem tego procesu będą karty metaforyczne. Pozwolą uczestnikom na podsumowanie wspólnych ustaleń oraz osobistych przemyśleń przy użyciu metafory, która na długo pozostanie w ich pamięci. Jeżeli zdecydujesz się wykorzystać do tego Karty Drogi, to Twoi klienci zyskają również trwały nośnik dla swoich refleksji. Zachęć uczestnika do wybrania karty i zapisania na niej swoich przemyśleń. Następnie podaruj wybraną kartę uczestnikowi w prezencie, aby ważna dla niego myśl towarzyszyła mu w procesie zmiany. Dzięki temu zwieńczenie coachingu zespołowego w AT będzie zarazem dla niego pięknym początkiem refleksyjnej podróży.


Autorka tesktu

Podziel się:

Podobne wpisy

Karty metaforyczne vs karty symboliczne

Na rynku występuje wiele talii kart wspomagających proces rozwojowy. Niektóre z nich określa się jako metaforyczne, a inne jako symboliczne. Na czym polega ich różnica? W poniższym wpisie wyjaśnimy różnicę pomiędzy kartami metaforycznymi a kartami symbolicznymi,

Czytaj więcej »